Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell

(Modificats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de juny de 2020)

Clica aquí per veure els Estatuts de l’Associació

Exercici 2019

Estats financers

INGRESSOS I DESPESES ANUALS 2018 A 2021

2018

2019

2020

2021

INGRESSOS
Propis
QUOTES DELS SOCIS I SÒCIES

6.015,00

6.420,00

6.380,00

6.360,00

ENTRADES CONCERTS

790,91

1.315,91

100,00

120,00

DIVERSOS

60,00

0,00

0,00

0,00

Subvencions
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DEL VENDRELL

4.100,00

4.100,00

4.100,00

2.050,00

ID. PART ANY ANTERIOR

2.576,45

0,00

0,00

0,00

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

4.619,91

2.291,00

0,00

0,00

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Total ingressos

19.162,27

14.126,91

10.580,00

8.530,00

DESPESES
CAMPANYA VINILS FRASES PAU CASALS

0,00

0,00

953,24

501,42

AUTOBUSOS ESCOLES VISITA MUSEU

2.354,61

0,00

0,00

0,00

COMISSIONS BANCÀRIES

161,76

144,91

147,15

149,93

SERVIDOR I ALLOTJAMENT WEB

233,74

43,44

47,30

109,60

ATENCIONS (at.intèrprets, ofrena floral, rr.pp., llibres)

367,20

1.066,59

336,08

148,95

INTÈRPRETS CONCERTS

8.205,00

9.271,22

2.560,94

1.419,60

CONFERÈNCIES I SIMILARS

0,00

1.343,88

534,10

668,00

PAPERERIA I CORREUS

154,99

1.293,01

752,21

192,83

PROMOCIÓ PREMSA

632,23

0,00

0,00

0,00

IMPREMTA I ALTRES (Roll up, cartelleria…)

2.279,05

2.069,57

151,37

470,31

AJUT ESTUDIS ALUMNE EMMPAC

300,00

300,00

300,00

400,00

SUPORT FESTIVAL PAU CASALS

300,00

300,00

300,00

300,00

QUOTES ENTITATS

300,00

1.538,72

140,00

310,00

DÈFICIT CONCERTS EXTERIORS I DESPLAÇAMENT

212,24

235,57

0,00

0,00

LLOGUERS

895,08

0,00

0,00

0,00

ASSESSORIES

120,00

300,00

217,80

324,90

DIVERSES

185,60

0,00

0,00

392,00

AJUTS SOLIDARIS (Fem Pinya, Marató TV3, B. Aliments, Open Arms)

660,00

2.000,00

1.000,00e

Total despeses

16.701,50

18.566,91

8.440,19

6.387,54

Resultat (ingressos – despeses)

2.460,77

-4.440,00

2.139,81

2.142,46

BALANÇOS DE SITUACIÓ ANYS 2018/2019/2020/2021

2018

2019

2020

2021

Banc

3.157,99

8.421,15

5.550,28

8.386,88

Deutors

6.686,30

2.583,40

2.050,00

1.050,00

ACTIU

9.844,29

11.004,55

7.600,28

9.436,88

Creditors

383,26

6.043,52

499,44

193,60

Fons Social

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Reserves

4.060,26

6.401,03

1.961,03

4.100,84

Resultat any

2.460,77

-4.440,00

2.139,81

2.142,46

PASSIU

9.904,29

11.004,55

7.600,28

9.436,90

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016