Estatuts de l'Associació Musical Pau Casals del Vendrell

(Modificats per l’Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de juny de 2020)

Clica aquí per veure els Estatuts de l’Associació

Exercici 2019

Estats financers

INGRESSOS I DESPESES ANUALS 2020 A 2023

INGRESSOS 2020 2021 2022 2023
         
QUOTES DELS SOCIS I SÒCIES 6.380,00 6.360,00 6.650,00 7.270,00
ENTRADES CONCERTS 100,00 120,00 3.036,38 4.527,50
Subvencions        
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DEL VENDRELL 4.100,00 2.050,00 4.100,00 9.100,00
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ,00 ,00 5.496,40 9.534,00
SUBVENCIÓ CAIXABANK       3.000,00
Total ingressos 10.580,00 8.530,00 19.282,78 33.431,50
         
DESPESES        
CAMPANYA VINILS FRASES PAU CASALS 953,24 501,42 ,00  
COMISSIONS BANCÀRIES 147,15 149,93 72,16 148,70
SERVIDOR I ALLOTJAMENT WEB 47,30 109,60 75,75 57,84
ATENCIONS (at.intèrprets, ofrena floral, rr.pp., llibres) 336,08 148,95 537,74 745,70
INTÈRPRETS CONCERTS 2.560,94 1.419,60 10.814,29 5.537,39
CONFERÈNCIES I SIMILARS 534,10 668,00 181,50 300,00
PAPERERIA I CORREUS 752,21 192,83 438,76 615,13
IMPREMTA I ALTRES (Roll up, cartelleria…) 151,37 470,31 526,19 419,27
AJUT ESTUDIS ALUMNE EMMPAC 300,00 300,00 300,00 300,00
SUPORT FESTIVAL PAU CASALS 300,00 300,00 300,00  
QUOTES ENTITATS 140,00 310,00 450,00 540,00
DÈFICIT CONCERTS EXTERIORS I DESPLAÇAMENT ,00 ,00 ,00  
ASSESSORIES 217,80 324,90 232,34 133,10
DIVERSES ,00 492,00 717,76 302,50
AJUTS SOLIDARIS (Fem Pinya, Marató, B .Aliments, Open Arms) 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00
MES PAU CASALS.- EXPOSICIÓ I CONCERTS       18.082,98
PERDUES EXERCICI 2022- Iva no recuperat       1.894,09
Total despeses 8.440,19 6.387,54 15.646,49 30.376,70
         
Resultat (ingressos – despeses) 2.139,81 2.142,46 3.636,29 3.054,80

BALANÇOS DE SITUACIÓ ANYS 2020/2021/2022/2023

2020 2021 2022 2023
         
Banc 5.550,28 8.386,88 12.533,12 7.553,42
Deutors 2.050,00 1.000,00 9.328,23 9.549,00
ACTIU 7.600,28 9.386,88 21.861,35 17.102,42
         
         
Creditors 499,44 0 8.838,18 75
Fons Social 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Reserves 1.961,03 4.194,44 6.386,88 10.023,17
Resultat any 2.139,81 2.192,44 3.636,29 4.004,25
PASSIU 7.600,28 9.386,88 21.861,35 17.102,42

Exercici 2018

Exercici 2017

Exercici 2016