Avantatges

Les persones sòcies de l’ Associació Musical Pau Casals tenen aquests avantatges, acreditant la condició d’associat/da, i estant al corrent de pagament de la quota:

 • Activitats organitzades per l’Ajuntament del Vendrell a l’ Auditori Pau Casals:
  -Concerts realitzats per escoles i concervatoris de música: Gratuïts
  -Altres concerts: Descomptes en les entrades i abonaments
  -Visita a la Casa Nadiua de Pau Casals: Entrada gratuïta
 • Activitats de la Fundació Pau Casals:
  -Visita del Museu Pau Casals a Sant Salvador: Una entrada gratuïta i una altra al 50%.
 • Activitats de la nostra Associació:
  -Concerts de pagament que organitza l’Associació: Gratuïts
  -Assistència a alguns esdeveniments a les principals sales de concerts del país: Preus especials
  -Obtenció d’informació periòdica sobre concerts, conferències, que duguem a terme, i també d’altres actes de caire cultural.

Existeixen tanmateix, acords de reciprocitat amb altres entitats, dels que s’informa oportunament.

El professorat i alumnes de l’EMMPAC i de l’escola Músics gaudeixen de condicions especials en ser inscrits a l’Associació Musical Pau Casals. Informeu-vos-en.

Quota

La quota és de:

 • Individual (1 persona)          30 euros/any
 • Familiar (2 persones)          50 euros/any
 • Entitats                                  60 euros/any
 • Protectors                           100 euros/any

Inscripció

Per inscriure’s a l’Associació Musical Pau Casals cal que complimenteu el següent qüestionari:

 1. / /

Dono el meu consentiment a l'ASSOCIACIÓ MUSICAL PAU CASALS perquè em faci arribar informació o publicitat dels seus concerts i activitats al correu postal, electrònic o telèfon mòbil indicats en el present formulari.

Les dades de caràcter personal passaran a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de l'Associació Musical Pau Casals, inscrita en el Registre General de Protecció de Dades amb la finalitat d'enviar-vos informació del vostre interès. Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal en qualsevol moment es podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'Associació Musical Pau Casals amb domicili a Camí Reial, 15-17 (Hotel d'Entitats) 43700 El vendrell