INTRODUCCIÓ

Entre els objectius de la nova Junta (2015) figurava la dinamització de l’Associació, dins dels marc dels Estatuts, la posada al dia de la gestió, frenar la caiguda del nombre de socis, potenciar noves activitats i millorar la comunicació a tots nivells: premsa, xarxes socials, pàgina web. Es va proposar de mantenir les reunions segons les necessitats, amb una periodicitat de com a màxim, dos mesos.

L’any començà, amb la reunió de la Junta del mes de gener amb una trobada entre membres de les dues juntes, la sortint i la entrant, en el decurs de la qual s’obsequià amb un record a l’anterior presidenta, Eva M. Serramià.

La Junta, en el primer trimestre acordà com a primeres mesures:

a) Ser patrocinador, en la mesura de les possibilitats de l’entitat, del Festival Internacional de Música Pau Casals i

b) Confeccionar a curt termini un lloc web de l’Associació.

MES PAU CASALS

Aquest 2016, 140è aniversari del naixement del Mestre, i també “Any Granados”, la Setmana dedicada a Pau Casals, es converteix, per d’ara endavant, en el Mes Pau Casals, durant tot l’octubre. Les entitats musicals s’hi van adherir, incloent els seus concerts programats per l’octubre dins del programa del Mes Pau Casals.

Conferències

S’inaugurà el Mes Pau Casals el 29 de setembre amb una conferència de qui va ser esposa del Mestre Marta Casals, sobre “Pau Casals, records i vivències”

El 5 d’octubre, a l’EMMPAC, es va obrir l’exposició “Enric Granados i Pau Casals” presentada per la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester i a continuació tingué lloc la conferència amb el mateix títol a càrrec de Mònica Pagès, periodista.

Una tercera conferència va tenir lloc el dia 17, “Pau Casals i el Monestir de Montserrat” a càrrec del P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat.

Concerts

El dia 8 el Cor Zòngora va oferir “Cançons i danses de Frederic Mompou”.

El dia 18, a l’església, i amb la col·laboració d’Amics de l’Orgue, es celebrà un concert d’orgue amb alumnes de diverses escoles de música i amb Jonathan Carbó, organista.

L’ escola Músics col·laborà als actes del Mes, el dia 21 i també el 28 oferint concerts del Ensemble de guitarra i d’un conjunt instrumental, respectivament.

El 22 d’octubre, aniversari de la mort de Casals, Pablo Pérez, guanyador de la Beca Pau Casals 2014 va oferir a l’Auditori del Tívoli, un concert de violoncel.

Diumenge 23 va tenir lloc a l’Auditori Pau Casals de Sant Salvador, dins del cicle de l’Ajuntament del Vendrell, un concert familiar, “Granados i l’espurna de la felicitat” amb Emili Brugalla (piano) i Clara del Ruste (actriu).

Els dia 26 van ser protagonistes els alumnes de l’EMMPAC amb la seva “Música als Museus”.

L’acte de cloenda del Mes Pau Casals va ser un concert d’homenatge a Enric Granados el diumenge 30 a l’Auditori Pau Casals amb Jordi Camell (piano) i Ofèlia Sala (soprano) dins del cicle habitual que l’Ajuntament organitza l’Auditori.

Altres actes del Mes Pau Casals

El diumenge 16 es celebrà el “Concurs de Colles Sardanistes Mes Pau Casals” organitzat pels Dansaires del Penedès, en el seu 70è aniversari

140è ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE PAU CASALS

El dijous 29 de desembre es va celebrar un Concert d’Homenatge a Pau Casals amb la intervenció de Lluís Claret, solista i director a front de l’Orquestra Càmera Musicae amb la col·laboració de Grupcello.cat, que dirigeix Anna Mora.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS

Es va signar al maig, del Conveni de Patrocini amb l’Ajuntament i una aportació de 300,00 euros a l’organització del Festival.

Una representació de l’AMPC va assistir, el mes de juny, a la Diada Pau Casals a Barcelona, que organitza la Fundació Pau Casals.

Com és tradicional, l’Onze de Setembre, vam ser presents a l’homenatge a Pau Casals organitzat per l’Ajuntament i amb la concurrència de gairebé totes les entitats del Vendrell.

WEB DE L’ASSOCIACIÓ I COMUNICACIÓ AMB PERSONES SÒCIES

Es va encarregar al dissenyador Àlex Miró amb la finalitat que, a més de servir de carta de presentació i punt d’informació, fos un recull de la història de l’Associació, tot fent d’aquesta manera, un petit homenatge als vendrellencs que la van fundar i van aconseguir el que avui és una realitat: l’Auditori de Sant Salvador, la Plaça Bach, l’Escola de Música i el Festival Internacional de Música Pau Casals. El web es posà en marxa durant el mes de desembre i el seu autor, en consideració a la nostra Associació, va fer cessió de l’import de la confecció, 3.000,00 euros a l’entitat.

També es va posar en marxa una via de comunicació amb les persones associades d’una manera més eficient. Per aquest motiu s’ha començat una actualització dels fitxers incloent les adreces de correu electrònic.

GESTIÓ DE L’ENTITAT

Objectiu increment ingressos

Cal aconseguir l’augment en nombre de persones, la qual cosa es fa difícil en uns moments en que el compromís de contribuir de manera fixa de l’associacionisme va de baixa a tot arreu. L’objectiu primer ha de ser el fer entendre els objectius de l’entitat: difondre la figura de Casals i els seus valors i la música en general, tasca no gens fàcil sense un incentiu complementari com eren, en anys anteriors, certs avantatges en el preu de les entrades als concerts de l’Auditori Pau Casals, ara es veuen equiparades a les dels posseïdors del carnet de Biblioteques, majors de 65 anys, etc.

Comptabilitat

Enguany hem organitzat la comptabilitat de manera que ens permeti retre comptes d’una manera més eficient a les persones sòcies, a les entitats subvencionadores i al públic en general, tot complint amb el deure moral de transparència, això és: fent públiques les nostres xifres i actuacions al web.

PERSONES SÒCIES

Noves quotes

Atesa la situació i, a proposta de la Junta s’ha aprovat una modificació de les quotes establint la quota familiar, la d’entitat i la de protector/a, d’aquesta manera:

Quota individual: 30,00 euros, com fins ara

Quota familiar: 50,00 euros, inclou 2 persones

Quota d’entitat: 60,00 euros

Quota de protector/a: 100,00 euros

Nombre de socis-es

A 31 de desembre de 2016, hi havia inscrites 164 persones sòcies.