Segons els estatuts, els objectius de l’Associació son:

  1. La difusió de la figura de Pau Casals i el seu sentit nacional català, democràtic, cultural, social i de defensor de la pau i de la justícia, d’una manera especial, en l’àmbit educatiu.
  2. La sensibilització i la divulgació del patrimoni musical existent, en particular, el del mestre Pau Casals.