• ALAVEDRA, Joan.
  • L’extraordinària vida de Pau Casals · Barcelona: Proa, 1969.
  • Pau Casals · Barcelona: Ed. Aedos, 1975.
  • Qui era Pau Casals? · Barcelona: Servei de Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona, 1977.
 • ALBET, Montserrat.
  • Història de la Música Catalana · Barcelona: Caixa de Barcelona, 1985.
  • Pau Casals i el seu museu · Barcelona: Fundació Pau Casals, 1986.
 • ALVAREZ ACOSTA, Miguel
  • A la luz de Casals: tres discursos · Mèxic 1959.
 • BALDOCK, Robert
  • Pablo Casals · Barcelona: Ed. Empúries, 1992.
 • BEDU, Jean Jacques
  • Pablo Casals. Un musicien, une conscience · Gallimard, 2012
 • BLUM, David
  • Casals y el arte de la interpretación · Barcelona: Idea Books, 2000.
  • Casals and the Art of Interpretation · Berkeley: California Press, 1977.
 • CARRATALÀ, Maria. LLONGUERAS, Joan., RAMON, Joan
  • Pau Casals. Barcelona: Edicions de “La Nova Revista”, 1927.
 • CASALS, Enric
  • Pau Casals. Dades biogràfiques inèdites, cartes íntimes i records viscuts · Barcelona: Ed. Pòrtic, 1981.
 • CHRISTEN, Ernest
  • Pablo Casals. L’homme · Ginebra: Plaisir de Lire, 1956.
 • CONTE, Arthur
  • La Légende de Pablo Casals · Perpinyà: Edicions Proa, 1950.
 • CORREDOR, Josep Maria
  • Casals. Biografía Ilustrada · Barcelona: Destino, 1967.
  • Converses amb Pau Casals · Barcelona: Editorial Selecta, 1974.
 • DALMAU, Josefina
  • Pau Casals, l’home del violoncel · Barcelona: Blume, 1980.
 • DESCALS, Joan
  • Pau Casals · Barcelona: March Editor , 2006.
 • DOZIER, Thomas
  • Memòries de Pau Casals · Imp. Spe: Perpinyà, 1977.
 • FERRANDO ROMEU, Pere. ARROYO JULIVERT, Salvador
  • Pau Casals i els castells: dos sentiments catalans · Cossetània edicions: Valls, 1998.
 • FORSEE, Aylesa
  • Pablo Casals: Cellist for Freedom · Nova York: Crowell & Co., 1965.
 • GARCÍA BORRÀS, José
  • Pablo Casals peregrino en América: Tres semanas con el maestro · Mèxic: Talleres de Impresiones Modernas, 1967.
 • GARCIA-PÉREZ, Jesús
  • Casals. Gent Nostra, núm.7 · Barcelona: Nou Art Thort, 1979.
 • GARZA, Hedda
  • Pablo Casals · Nova York: Chelsea House Publishers, 1992.
 • GAVOTY, Bernard
  • Les Grans intèrpretes: Pablo Casals · Ginebra: Editions René Kister, 1955.
 • GOODNOUGH, David
  • Pablo Casals: Cellist for the World · New York: Enslow Publishers, Inc, 1997.
 • GUMÍ, Albert
  • Petita història de Pau Casals · Barcelona: Ed. Mediterrània, 1992.
 • HENLE, Fritz
  • Casals · Nova York: American Photographic Book Publishing , 1975.
   Barcelona: Editorial Nauta, 1975.
 • INGLES RAFECAS, Josep Maria
  • Consideració íntima d’en Pau Casals · El Vendrell: AV de Sant Salvador i Josep Maria Inglès, 1979.
 • KHAN, Albert E.
  • Joys and Sorrows: Reflections by Pablo Casals · Nova York: Simon and Schuster, 1970.
   Londres: MacDonald, 1970.
   Paris: Stock, 1970.
   Tokio: UNI Agency, 1970.
   Buenos Aires: Grupo Editor de Buenos Aires, 1975.
   Barcelona: “Joia i Tristor”, Ed. Bosch, 1977.
 • KIRK, H.L.
  • Pablo Casals. A biography · Nova York: Holt, Rinehart and Winston, 1974.
 • LITTLEHALES, Lillian
  • Pablo Casals · Nova York: W.W. Norton & Co, 1929.
   Mèxic: Biografias Gandesa, 1951.
 • LLONGUERAS, Joan.
  • Pau Casals · Barcelona: Edicions de la “Nova Revista”, 1927.
 • LUDWIG, Emil
  • Pablo Casals a Galería de retratos · Madrid: Ediciones Aguilar , 1960.
 • PLA CASADEVALL, Josep
  • Homenots. O.C. Vol. 21 . Barcelona: Editorial Destino, 1972.
 • PRIM I SERENTILL, Josep Maria
  • Els 14 catalans d’or · Barcelona: Nou Art Thor, 1983.
 • SCHMID, Willi
  • Pau Casals · Barcelona: Arts Gràfiques Successors d’Henrich, 1931.
 • SEILER, Alexander J.P.
  • Casals · Suïssa: Otto Walter Limited, 1956.
 • STRICKER, Noémi.
  • Peregrinos del Mundo · San Juan de Puerto Rico: Festival Casals, 1957.
 • STRONGIN, Theodore
  • Casals · Nova York: Paragraphic Books, 1966.
 • THARRATS I VILÀ, Josep
  • Pau Casals: el català del segle · Barcelona: Editorial Parsifal, 1994.
 • VALAITIS, Vytas.
  • Casals · Nova York: Grossmann Photograpich Books, 1966.
 • Varis autors (VA)
  • Pablo Casals. Un hombre solitario contra Franco · México: Biblioteca Catalana, 1955. Director: B. Cosa Amic
 • VIVES de FABREGAS, Elisa
  • Pau Casals · Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1966.
 • VON TOBEL, Rudolf
  • Pablo Casals · Zürich: Rotapfel-Verlag, 1941.
   Lisboa: Tipografía Ramos, 1945.
 • WIENER, Hilda
  • Pencil portraits of concert celebrities · Londres: Sir Isaac Pitman Sons, LTD., 1937.

Bibliografia facilitada per la Fundació Pau Casals