Les persones sòcies de l’ Associació Musical Pau Casals tenen aquests avantatges, acreditant la condició d’associat/da, i estant al corrent de pagament de la quota:

 • Activitats organitzades per l’Ajuntament del Vendrell a l’ Auditori Pau Casals:
  -Concerts realitzats per escoles i concervatoris de música: Gratuïts
  -Altres concerts: Descomptes en les entrades i abonaments
  -Visita a la Casa Nadiua de Pau Casals: Entrada gratuïta
 • Activitats de la Fundació Pau Casals:
  -Visita del Museu Pau Casals a Sant Salvador: Una entrada gratuïta i una altra al 50%.
 • Activitats de la nostra Associació:
  -Concerts de pagament que organitza l’Associació: Gratuïts
  -Assistència a alguns esdeveniments a les principals sales de concerts del país: Preus especials
  -Obtenció d’informació periòdica sobre concerts, conferències, que duguem a terme, i també d’altres actes de caire cultural.

Existeixen tanmateix, acords de reciprocitat amb altres entitats, dels que s’informa oportunament.

El professorat i alumnes de l’EMMPAC i de l’escola Músics gaudeixen de condicions especials en ser inscrits a l’Associació Musical Pau Casals. Informeu-vos-en.