Presentació

Entre els objectius de la nova Junta (2015) figurava la dinamització de l’Associació, dins dels marc dels Estatuts, la posada al dia de la gestió, frenar la caiguda del nombre de socis, potenciar noves activitats i millorar la comunicació a tots nivells: premsa, xarxes socials, pàgina web. Es va proposar de mantenir les reunions segons les necessitats, amb una periodicitat de com a màxim, dos mesos.

Activitats

L’any començà, amb la reunió de la Junta del mes de generamb una trobada entre membres  de les dues juntes, la sortint i la entrant,  en el decurs del qual s’obsequià amb un record a l’anterior presidenta, Eva M. Serramià.

Una representació de l’AMPC assistí, el mes de juny, a la Diada Pau Casals Ciutat de Barcelona, que organitza la Fundació Pau Casals.

La Junta, en el primer trimestre acordà: a) Patrocinar, en la mesura de les possibilitats de l’Associació, el Festival Internacional de Música Pau Casals i b) Confeccionar a curt termini un lloc web de l’Associació.

El primer d’aquest dos objectius es materialitzà  amb la signatura, al maig, del Conveni de Patrocini amb l’Ajuntament i una aportació de 300,00 euros a l’organització del Festival.

El segon consistí en l’encàrrec del web de la nostra entitat, al dissenyador Àlex Miró  amb la finalitat que, a més de servir de carta de presentació i punt d’informació, fos un recull de la història de l’Associació, fent, d’aquesta manera un petit homenatge als vendrellencs que la fundaren i aconseguiren el que avui és una realitat: l’Auditori de Sant Salvador i l’Escola de Música. Es posà en marxa durant el mes de desembre i el seu autor, en consideració a la nostra Associació feu cessió de l’import de la confecció, 3.000,00 euros a l’entitat.

Es posà en marxa, tanmateix una Newsletter, via de  comunicació amb les persones associades d’una manera més eficient. Per aquest motiu es començà una actualització dels fitxers incloent les adreces d’email. També es destina a altres persones interessades.

Com és tradicional, l’Onze de Setembre, vam ser presents a l’homenatge a Pau Casals organitzat per l’Ajuntament i amb la concurrència de gairebé totes les entitats del Vendrell.

El Mes Pau Casals

Aquest 2016, en ocasió del 140 aniversari del naixement del Mestre, i tanmateix, Any Granados, la setmana dedicada a Pau Casals,  es convertí en el Mes Pau Casals, durant tot l’octubre. Les entitats musicals s’hi adheriren, incloent els seus concerts programats per l’octubre dins del programa del Mes Pau Casals.

S’inaugurà el 29 de setembre amb una conferència de Marta Casals sobre “Pau Casals, records i vivències”

El 5 d’octubre, a l’EMMPAC,  s’obrí l’exposició “Enric Granados i Pau Casals” presentada per la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester i a continuació tingué lloc la conferència amb el mateix títol a càrrec de Mònica Pagès, periodista.

El dia 8 el Cor Zòngora oferí “Cançons i danses de Frederic Montpou”.

El concert de la Fira del Cor-Orfeó Parroquial, el dia 15, comptà amb la col·laboració del Cor Maragall de Girona.

El diumenge 16 es celebrà el“Concurs de Colles Sardanistes Mes Pau Casals” organitzat pels Dansaires del Penedès, en el seu 70è aniversari.

Una tercera conferència tingué lloc el dia 17 “Pau Casals i el Monestir de Montserrat” a càrrec del P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat.

El 18, a l’església, i amb la col·laboració d’Amics de l’Orgue, es celebrà un concert d’orgue amb alumnes de diverses escoles de música i  Jonathan Carbó, organista.

L’ escola Músics col·laborà als actes del Mes, el dia 21 i també el 28 oferint concerts del ensemble de guitarra i d’un conjunt instrumental, respectivament.

El dia 22, aniversari de la mort de Pau Casals l’Ajuntament organitzà les tradicionals Jornada de portes obertes de la Casa Nadiua del Mestre i la Ruta Pau Casals. També hi hagué l’acte central, l’ Ofrena Floral al cementiri a càrrec de les entitats del Vendrell. L’Ofrena, seguint el costum, la fa la nostra Associació i enguany va córrer a càrrec de Jaume Figueres, Secretari de la Junta.

El mateix dia al vespre Pablo Pérez guanyador de la Beca Pau Casals 2014 oferí a l’EMMPAC, un concert de violoncel.

Diumenge 23 tingué lloc a l’Auditori Pau Casals un concert familiar, “Granados i l’espurna de la felicitat” amb Emili Brugalla (piano) i Clara del Ruste (actriu).

Els dia 26  foren protagonistes els alumnes de l’EMMPAC amb la seva “Música als Museus”.

L’acte de cloenda fou un concert d’homenatge a Enric Granados el diumenge 30 a l’Auditori Pau Casals amb Jordi Camell (piano) i Ofèlia Sala (soprano).

Dia del 140è aniversari del naixement de Pau Casals

Enguany el dijous 29 de desembre vam celebrar un Concert d’Homenatgea Pau Casals amb la intervenció de Lluis Claret, solista i director a front de l’Orquestra Camera Musicae amb la col·laboració de Grupcello.cat, que dirigeix Anna Mora.

Els reptes de l’Associació

Per tal de realitzar els seus objectius, l’AMPC ha d’aconseguir millorar els seus ingressos, uns mitjançant les quotes de les persones sòcies i uns altres procedents de la col·laboració de les administracions públiques, per subvencions.

Pel que fa a la primera de les dues vies, cal aconseguir l’augment en nombre de persones, la qual cosa es fa difícil en uns moments en que el compromís de contribuir de manera fixa de l’associacionisme va de baixa a tot arreu. L’incentiu primer ha de ser, el fer entendre els objectius de l’entitat: difondre la figura de Casals i els seus valors i la música en general, tasca no gens fàcil si un incentiu complementari a l’anterior, com eren certs avantatges en les entrades als concerts de l’Auditori, ara es veuen equiparades a les dels posseïdors del carnet de Biblioteques, majors de 65 anys, etc. Aquests son els dos principals reptes de l’AMPC pels que la Junta s’ha proposat treballar.

Política d’ingressos

Quotes:

Atesa la situació descrita anteriorment, la Junta proposa una modificació de les quotes establint la quota familiar, la d’entitat i la de protector/a, d’aquesta manera:

  • Quota individual: 30,00 euros, com fins ara
  • Quota familiar: 50,00 euros, inclou 2 persones
  • Quota d’entitat: 60,00 euros
  • Quota de protector/a: 100,00 euros

Subvencions i projectes:

Durant el 2016 se’ns han atorgat subvencions de la Diputació de Tarragona, 5.000 EUR. També de l’Ajuntament del Vendrell, 1.000,00. Ambdues quantitats eren pendents de cobrament a 31.12.2016.

L’endarreriment en el cobrament de les administracions públiques ha fet endarrerir algun dels projectes de l’AMPC: la col·laboració amb la Fundació Pau Casals en portar a visitar el Museu de Sant Salvador, a estudiants de batxillerat dels instituts del Vendrell i de la comarca; la nostra aportació havia de consistir en organitzar i finançar els autobusos i proporcionar el personalde guia de les visites.

Política d’expansió

S’ha començat a treballar en dos fronts:

Al Vendrell, arribant a acords amb entitats culturals, la primera ha estat fer la nostra entitat, sòcia dels Nens del Vendrell. Al seu torn l’entitat castellera s’ha inscrit com a sòcia de l’AMPC.

A la comarca, colem tenirpersones d’enllaç que col·laborin amb la Junta i tinguin cura de la difusió de l’AMPC en altres poblacions.

Comptabilitat

Enguany hem organitzat la comptabilitat de manera que ens permeti retre comptes d’una manera eficient a les persones sòcies, a les entitats subvencionadores i al públic en general, tot complint amb el deure moral de transparència això és, fent públiques les nostres xifres al web.

Això ha d’anar lligat amb la millora de l’administració (fitxers, i arxius documentals i fotogràfics…)

 

El Vendrell, març del 2017.