Liquidació del pressupost de 2015 aprovada en l’Assemblea General de  març 2016

Real Pressupostat
Ingressos Quotes i ajuts 7.890,00 8.100,00
Venda entrades 660,00 1.213,00
Total 8.550,00 9.313,00
Despeses Concerts 10.499,66 6.393,00
Conferències 342,88 900,00
Flors i obsequis 380,00 200,00
Lloguer 895,00 870,00
Impremta 1.733,59 600,00
Altres 321,91 350,00
Total 14.173,04 9.313,00

El diferencial serà absorbit en l’exercici 2016